Voorwaarden tarieven Het Groene Hart

*Levering en hypotheek (op basis van KIK-tarief)

* er is sprake van één over te dragen perceel (kosten voor meerdere percelen: €30,25 per perceel inclusief BTW); 
* dit tarief is exclusief het inschrijven van de koopovereenkomst (de kosten hiervoor bedragen €205,- inclusief BTW, dit is niet verplicht, klik hier voor meer informatie);
* er wordt één hypotheek gevestigd, op één onderpand (kosten voor een tweede hypotheek: €400,- inclusief BTW, kosten voor een overbruggingshypotheek €151,25, vermeerderd met de recherchekosten van €30,25 per perceel inclusief BTW);
* beide aktes passeren als zogeheten 'KIK-aktes' (klik hier voor meer informatie). Indien de akte niet aks 'KIK-akte' kan passeren bedragen de kosten voor 'Inschrijving Kadaster' €126,- in plaats van €77,-.

Wat is het KIK-tarief

Het KIK-tarief is van toepassing indien er gebruik gemaakt wordt van het geautomatiseerde verwerkingssysteem van het Kadaster. Niet alle banken maken gebruik van dit systeem. Indien uw bank hier geen gebruik van maakt, bedragen de inschrijvingskosten €126,- in plaats van €77,-, zodat het tarief €49,- per akte hoger wordt.

Voor wat betreft de levering geldt dat het niet mogelijk is om gebruik te maken van het geautomatiseerde verwerkingssysteem in de volgende gevallen:

-        één van de eigenaren tekent per volmacht;
-        één van de eigenaren tekent in verschillende hoedanigheden;
-        het pand staat niet op naam van de verkopers;
-        er is sprake van een executeur of bewindvoerder;
-        er is sprake van een gedeeltelijk perceel;
-        één van de partijen legitimeert zich met een buitenlands legitimatiebewijs;
-        bij een indicatie "geheim", blijkend uit een uittreksel van de basisregistratie personen;
-        er is sprake van beperkte rechten zoals een opstalrecht nutsvoorzieningen in combinatie met een Belemmeringenwet Privaatrecht (oud BW);

In deze gevallen rekent het Kadaster ook €126,- aan inschrijvingskosten, zodat het tarief €49,- per akte hoger wordt.

Op 15 oktober heeft JUST Notaris van der Bijl een speciaal tarief voor Het Groene Hart geïntroduceerd.