Tarieven

De hoogte van notaristarieven liggen niet wettelijk vast, hierdoor verschillen de tarieven per notaris kantoor. JUST Notarissen heeft een samengesteld tarief ontwikkeld, waarmee U een aanzienlijk bedrag kunt besparen op de notariskosten. De op de site vermelde tarieven zijn inclusief alle bijkomende kosten zoals kadasterkosten, recherchekosten, inschrijving Centraal Testamenten Register en de BTW. 

Vraag een vrijblijvende offerte aan

 

Registergoedpraktijk All-in
Levering en hypotheek (op basis van KIK-tarief)
Bollenstreek
€ 799,00
 
Hypotheekakte (op basis van KIK-tarief) 475,00
Oversluiten hypotheek € 550,00
Leveringsakte* (op basis van KIK-tarief) 475,00
Koopovereenkomst 250,00
Inschrijven koopovereenkomst in openbare registers € 195,00
Verdeling (van 1 woning)* € 650,00
Verdeling (van 1 woning) + oversluiten hypotheek* € 1149,00
Royementsakte (losse doorhaling, waarbij de hypotheek is afgelost). € 125,00
*Spoedkosten leveringsakte (binnen twee weken passeren).  € 100,00
*Spoedkosten verdeling (binnen twee weken concept). € 150,00  
   
 Legalisatie  € 50,00
   
Kosten verkopende partij  
Kosten bevragen registers € 30,00
De royementskosten voor de verkopende partij, per door te halen hypotheek  €200,00

 

 
Familierechtpraktijk  
Testament 1 persoon € 199,00
Testament 2 personen** € 339,00
Levenstestament 1 persoon € 249,00
Levenstestament 2 personen € 498,00
1 testament + 1 levenstestament € 448,00
2 testamenten + 2 levenstestamenten** € 799,00
Herroeping testament 1 persoon € 150,00
Herroeping testament 2 personen € 250,00
Voogdijbenoeming 1 persoon € 120,00
Voogdijbenoeming 2 personen € 190,00
Verklaring van erfrecht € 299,00
Samenlevingscontract € 249,00
Huwelijkse voorwaarden vóór het huwelijk € 508,00
Huwelijkse voorwaarden na het huwelijk v.a.€1499,00 
Partnerschapsvoorwaarden vóór het huwelijk  € 508,00
Patnerschapsvoorwaarden na het huwelijk  v.a.€1499,00
Notariële volmacht € 225,00
Schenkingsakte*** € 250,00
   
   
Gecombineerde tarieven  
Samenlevingsovereenkomst + 2 testamenten** € 550,00
Huwelijkse voorwaarden + 2 testamenten** € 788,01
   
   
   
Levering en hypotheek (op basis van KIK-tarief) in combinatie met:  
Samenlevingsovereenkomst € 979,00
Samenlevingsovereenkomst + 2 testamenten** € 1.300,00
   
**Meerprijs: indien het niet-gelijkluidende testamenten betreft € 59,00
***Meerprijs: indien het een schenking op papier betreft (schuldigerkenning), dit in verband met de inschrijving hiervan in het Centraal Testamenten Register (per schenker) € 6,66
   
   
   

 

Het KIK-tarief is van toepassing indien er gebruik gemaakt wordt van het geautomatiseerde verwerkingssysteem van het Kadaster. Niet alle banken maken gebruik van dit systeem. Indien uw bank hier geen gebruik van maakt, bedragen de inschrijvingskosten €126,- in plaats van €77,-, zodat het totale tarief €49,- hoger wordt. Voor wat betreft de levering geldt dat het niet mogelijk is om gebruik te maken van het geautomatiseerde verwerkingssysteem in de volgende gevallen:

-        één van de eigenaren tekent per volmacht;
-        één van de eigenaren tekent in verschillende hoedanigheden;
-        het pand staat niet op naam van de verkopers;
-        er is sprake van een executeur of bewindvoerder;
-        er is sprake van een gedeeltelijk perceel;
-        één van de partijen legitimeert zich met een buitenlands legitimatiebewijs;
-        er is sprake van beperkte rechten zoals een opstalrecht nutsvoorzieningen.
In deze gevallen rekent het Kadaster ook €126,- aan inschrijvingskosten, zodat het tarief €49,- hoger wordt.

De volgende banken maken gebruik van dit systeem: ING, Rabobank, ABN AMRO, Florius, MoneYou, Aegon, SNS, Obvion en BLG.