Tarieven

De hoogte van notaristarieven liggen niet wettelijk vast, hierdoor verschillen de tarieven per notaris kantoor.Just Notaris Van der Bijl behoort tot de goedkoopste notariskantoren van Nederland. Wij hebben een samengesteld tarief ontwikkeld, waarmee U een aanzienlijk bedrag kunt besparen op de notariskosten. De op de site vermelde tarieven zijn inclusief alle bijkomende kosten zoals kadasterkosten, recherchekosten, inschrijving Centraal Testamenten Register en de BTW. 

Vraag een vrijblijvende offerte aan

 

Registergoedpraktijk All-in
Levering en hypotheek (op basis van KIK-tarief)
BollenstreekHet Groene Hart
€ 799,00
 
Hypotheekakte (op basis van KIK-tarief) 475,00
Oversluiten hypotheek € 550,00
Leveringsakte* (op basis van KIK-tarief) 475,00
Koopovereenkomst 260,00
Inschrijven koopovereenkomst in openbare registers € 205,00
Verdeling (van 1 woning)* € 650,00
Verdeling (van 1 woning) + oversluiten hypotheek* € 1049,00
*Spoedkosten leveringsakte (binnen twee weken passeren).  € 100,00
*Spoedkosten verdeling (binnen twee weken concept). € 150,00  
   
 Legalisatie  € 50,00
   
Kosten verkopende partij  
Kosten bevragen registers € 30,00
De royementskosten voor de verkopende partij, per door te halen hypotheek  €200,00

 

 
Familierechtpraktijk  
Testament 1 persoon € 209,00
Testament 2 personen** € 359,00
Levenstestament 1 volmachtgever € 259,00
Levenstestament 2 volmachtgever € 518,00
1 testament + 1 levenstestament € 468,00
2 testamenten + 2 levenstestamenten** € 839,00
Herroeping testament 1 persoon € 160,00
Herroeping testament 2 personen € 270,00
Voogdijbenoeming 1 persoon € 120,00
Voogdijbenoeming 2 personen € 190,00
Verklaring van erfrecht ****  € 309,00
Samenlevingscontract € 259,00
Huwelijkse voorwaarden vóór het huwelijk € 518,00
Huwelijkse voorwaarden na het huwelijk v.a.€1499,00 
Partnerschapsvoorwaarden vóór het huwelijk  € 518,00
Patnerschapsvoorwaarden na het huwelijk  v.a.€1499,00
Notariële volmacht 1 volmachtgever € 235,00
Notariële volmacht 2 volmachtgevers € 470,00
Schenkingsakte*** € 260,00
   
   
Gecombineerde tarieven  
Samenlevingsovereenkomst + 2 testamenten** € 580,00
Huwelijkse voorwaarden + 2 testamenten** € 818,00
   
   
   
Levering en hypotheek (op basis van KIK-tarief) in combinatie met:  
Samenlevingsovereenkomst € 989,00
Samenlevingsovereenkomst + 2 testamenten** € 1.330,00
   
**Meerprijs: indien het niet-gelijkluidende testamenten betreft € 59,00
***Meerprijs: indien het een schenking op papier betreft (schuldigerkenning), dit in verband met de inschrijving hiervan in het Centraal Testamenten Register (per schenker) € 6,66
**** Prijs is inclusief drie erfgenamen. Prijs is exclusief kosten van derden.  
   
   

Wat is het KIK-tarief

Het KIK-tarief is van toepassing indien er gebruik gemaakt wordt van het geautomatiseerde verwerkingssysteem van het Kadaster. Niet alle banken maken gebruik van dit systeem. Indien uw bank hier geen gebruik van maakt, bedragen de inschrijvingskosten €126,- in plaats van €77,-, zodat het tarief €49,- per akte hoger wordt.

Voor wat betreft de levering geldt dat het niet mogelijk is om gebruik te maken van het geautomatiseerde verwerkingssysteem in de volgende gevallen:

-        één van de eigenaren tekent per volmacht;
-        één van de eigenaren tekent in verschillende hoedanigheden;
-        het pand staat niet op naam van de verkopers;
-        er is sprake van een executeur of bewindvoerder;
-        er is sprake van een gedeeltelijk perceel;
-        één van de partijen legitimeert zich met een buitenlands legitimatiebewijs;
-        bij een indicatie "geheim", blijkend uit een uittreksel van de basisregistratie personen;
-        er is sprake van beperkte rechten zoals een opstalrecht nutsvoorzieningen in combinatie met een Belemmeringenwet Privaatrecht (oud BW);

In deze gevallen rekent het Kadaster ook €126,- aan inschrijvingskosten, zodat het tarief €49,- per akte hoger wordt.