Privacyverklaring JUST Notaris van der Bijl

JUST | Notaris van der Bijl vindt het belangrijk dat er zorgvuldig om wordt gegaan met uw persoonsgegevens. Daarom willen wij u op de hoogte brengen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, voor welk doel en hoe wij daarmee omgaan.

Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

Verzameling / verwerking gegevens
U kunt onze website gewoon anoniem bezoeken. Wij verzamelen wel gegevens over de gebruikers van onze website, zoals welke browser u gebruikt, hoe lang u onze pagina bezoekt, etc., maar met die gegevens kunnen wij u niet identificeren. Wel verzamelen wij ook zogenaamde IP-adressen waarmee u mogelijk geïdentificeerd zou kunnen worden, maar over het algemeen zal een IP-adres slechts herleidbaar zijn tot uw provider of uw bedrijfsnetwerk. Voor het overige verzamelen wij alleen persoonsgegevens die u ons zélf verstrekt, bijvoorbeeld door het contactformulier in te vullen of als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.

Verwerkingsdoel
Indien u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt via het contactformulier op onze website zullen wij die gegevens alleen gebruiken om contact met u op te nemen, zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief zullen wij uw e-mailadres daarvoor opslaan en gebruiken. Als u uw persoonsgegevens heeft verstrekt in het kader van een bij ons aangebracht dossier, zullen wij die gegevens uiteraard gebruiken voor zover dat voor de behandeling van uw dossier nodig is, bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in uw zaak. Daarnaast gebruiken wij uw contactgegevens om ook na de behandeling van de zaak contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld of uw dossier naar tevredenheid is afgewikkeld.

Verstrekken gegevens aan derden
Het kan zijn dat wij vanuit wet- en regelgeving onder omstandigheden uw gegevens moeten verstrekken aan een derde of openbaar moeten maken, bijvoorbeeld als wij uw leverings- en/of hypotheekakte aanbieden bij het Kadaster.Door ondertekening van het toestemmingsformulier geeft u ons toestemming om (concepten en dossierstukken met daarin opgenomen) persoonsgegevens te verwerken en te sturen naar bij het dossier betrokken organisaties en adviseurs daaronder mede begrepen voor zover van toepassing makelaars, gemeenten, de Belastingdienst, tolken, curatoren, vereniging van eigenaars, advocaten en/of notariskantoren, financiële instellingen en adviseurs, accountants en/of boekhoudkantoren.

Ingeval we gebruik maken van een ICT-dienstverlener en uw persoonsgegevens door die “derde” partij, buiten ons kantoor worden opgeslagen, zullen wij die partij ook verplichten zorgvuldig om te gaan met uw gegevens, deze goed te beveiligen en die derde de gegevens slechts laten gebruiken voor dezelfde doeleinden als dat wij dat doen.
In geen geval geven wij zonder uw toestemming gegevens aan derden.

Google Analytics
JUST | Notaris van der Bijl maakt voor haar website gebruik van Google Analytics. Dit zijn cookies, waarmee wij kunnen nagaan hoe u gebruik maakt van onze website. De door Google verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres) wordt opgeslagen door Google op servers in de VS. Google gebruikt die informatie om ons te informeren over uw surfgedrag, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen, etc. Google mag die informatie volgens haar eigen voorwaarden aan derden verschaffen als zij daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover die derden de gegevens namens Google verwerken. Google zal uw gegevens niet combineren met andere informatie die zij over u heeft en Google houdt zich aan de Safe Harbour-beginselen. Dat betekent in feite dat Google hetzelfde niveau van beveiliging en verantwoorde omgang met uw gegevens garandeert, zoals dat in Nederland en de rest van Europa verplicht is. Overigens kunt u het plaatsen van cookies gewoon weigeren als u dat echt niet wilt, door uw browser erop in te stellen dat u van onze website (of van alle websites) geen cookies wilt ontvangen. Ook kunt u alle cookies die al opgeslagen staan op uw computer verwijderen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en verwijderen van cookies, vindt u in de help-functie van uw browser.

Externe hyperlink
Op onze website wordt verwezen naar andere websites. Indien u surft naar deze andere websites kan JUST | Notaris van der Bijl uw privacy niet meer garanderen en is de privacyverklaring van die betreffende website van toepassing.

Beveiliging
Uw persoonsgegevens die wij in ons informatiesysteem hebben staan voor de behandeling van uw zaak, zijn uiteraard goed beveiligd door ons. Alleen medewerkers van ons kantoor kunnen inloggen op ons systeem en bij uw gegevens komen. ICT dienstverleners, verplichten wij de persoonsgegevens zorgvuldig op te slaan en te beveiligen, en wij verbieden hen om die gegevens in te zien.

Opvragen of wijzigen gegevens
U kunt te allen tijde opvragen welke persoonsgegevens wij van u in ons systeem hebben. Indien deze niet correct zijn, kunt u contact met ons opnemen en passen wij ze aan.
Indien u vragen heeft over deze privacyvoorwaarden kunt u deze richten aan: zoetermeer@justnotarissen.nl

JUST | Notaris van der Bijl
Bredewater 22
2715 CA Zoetermeer