Nieuws

Uitkering legaat is verantwoordelijkheid erfgenamen

Datum: 9 april 2018

Volgens de wet zijn erfgenamen met hun gehele vermogen aansprakelijk zijn om de schulden te voldoen. Zelfs de legitieme portie – het wettelijk erfdeel – is daarvoor niet veilig.
Wilt u dat risico niet lopen, dan moet u de nalatenschap verwerpen en daarbij verklaren dat u uw legitieme portie wel wilt ontvangen. Een andere mogelijkheid is het beneficiair – onder de voorwaarde dat er positief saldo overblijft na verrekening met schulden – aanvaarden van de nalatenschap.
 
Wilt u meer weten over de risico's van een nalatenschap met een legaat? Bel ons voor het maken van een afspraak.